Szanowni Państwo,

Serdecznie Zapraszamy do udziału w Konferencji „Zarządzanie Bezpieczeństwem IT” w dniu 19 listopada 2018

miejsce Konferencji:
Nowa Aula Budynek N przy ul. Adamskiego (wejście od Koszarowej), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Zarządzanie bezpieczeństwem i ochrona danych są aktualnie ogromnym wyzwaniem i wysiłkiem organizacyjnym, wymuszonym nie tylko pragmatyzm, ale też przez regulacje prawne (RODO, NIS). Tematyka Konferencji zorientowana jest na przedstawienie modelowania biznesowego i modelowego podejścia do tworzenia zabezpieczeń w oparciu o najlepsze praktyki związane z zarządzaniem ryzykiem, bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną rodzaje zabezpieczeń oraz newralgiczne obszary ich zastosowań.

  • Aktywni uczestnicy otrzymają nagrody w trakcie i po Konferencji.
  • Udział w Konferencji jest bezpłatny dla osób z UE, ISACA Warszawa, ISACA Katowice oraz IIA
  • Rejestracja na Konferencję obowiązkowa : formularz rejestracyjny poniżej
  • Konieczne jest podanie afiliacji
  • Przynależność do stowarzyszeń będzie weryfikowana!
  • Uczestnikom zostaną wysłane certyfikaty udziału w Konferencji

Dla osób spoza w/w grona opłata za uczestnictwo w Konferencji ZBIT’2018 w wysokości 200 zł obejmuje:

  • udział w konferencji,
  • wyżywienie.

Szczegóły płatności:
Beneficjent: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice
IBAN: PL 59 1050 1214 1000 0022 9625 8706
BIC (SWIFT): INGBPLPW
Adnotacja: “ZBIT_Imie_Nazwisko”
Dane do faktury należy przesłać na adres: zbit2018@uekat.pl

Dla pracowników środowiska akademickiego publikacja referatu Konferencji ZBIT 2018 w Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 10 pkt,
Termin przesyłania artykułów na adres zbit2018@uekat.pl  do dn. 25 listopada 2018r.

Dopuszczalna jest publikacja artykułu bez konieczności obecności na Konferencji.

Dla odpowiedniego zredagowania artykułu najwygodniej będzie użyć szablonów Uczelnianych dostępnych pod adresem:

https://www.ue.katowice.pl/jednostki/wydawnictwo/czasopisma-naukowe/studia-ekonomiczne-zeszyty-naukowe/dla-autora.html

Program

8.45 – 9.15 Wystąpienie Władz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

9.15 – 17:00 Zarządzanie Bezpieczeństwem Rafał Krakowski, SecOn, Warszawa

Rafał Krakowski wieloletnie doświadczenie zdobywał w międzynarodowych korporacjach jako doradca i audytor bezpieczeństwa informacji, analityk ryzyka technologicznego, oficer bezpieczeństwa informacji na Europę Centralną i Wschodnią i BCM manager. Członek ISACA oraz ISSA Polska. CISA, CISSP, ISO 27001 Lead Auditor, Certified Risk Manager

9.15 – 10.45 Zagrożenia, zarządzanie ryzykiem oraz ciągłością działania

10.45 – 11.00 Przerwa kawowa

11.00 – 12.30 Bezpieczeństwo i kryptografia

12.30 – 13.15 Przerwa na lunch

13.15 – 14.45 Mobilność, podatności i zarządzanie incydentami

14.45-15.00 Przerwa kawowa

15.00 – 17.00 Bezpieczeństwo aplikacji i sieci, zarządzanie uprawnieniami

17.00 Zakończenie Konferencji i rozdanie nagród